Technické preklady

AKO SÚ NAPR.
 • Technické listy
 • Certifikáty
 • Návody na obsluhu
 • Sprievodná technická dokumentácia
 • Vyhlásenie o zhode
 • Servisné príručky

Marketingové preklady

AKO SÚ NAPR.
 • Internetové stránky
 • Reklamné kampane
 • Propagačné materiály
 • Pomoc so SEO v poľskom jazyku

Právnické preklady

AKO SÚ NAPR.
 • Zmluvy
 • Notárske zápisnice
 • Právne predpisy
 • Právne analýzy
 • Právne akty
 • Súdne rozhodnutia

Úradné dokumenty

AKO SÚ NAPR.
 • Rodné listy
 • Sobášne listy
 • Stavebné rozhodnutia
 • Rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne
 • Preklad formulárov

Preklad grantových projektov

ako sú napr.
 • Granty z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG
 • Vedecké grantové projekty
 • Projekty financované zo štátneho rozpočtu, v rámci spolupráce medzi Poľskou a Slovenskou republikou

Literárne, vedecké a umelecké preklady

AKO SÚ NAPR.
 • Literárne texty
 • Odborné štúdie z oblasti prírodných a humanitných vied
 • Knižné publikácie

Pomoc v nadväzovaní nových podnikateľských partnerstiev

Ak ste sa rozhodli svoju podnikateľskú činnosť rozšíriť o pôsobenie na poľskom trhu, nemohli ste spraviť lepšie rozhodnutie.
Veľmi radi Vám pomôžeme na každej etape nadväzovania nových obchodných partnerstiev.
Využijeme pri tom naše 6-ročné skúsenosti v tejto oblasti.

PONÚKAME:
 • Prieskum poľského trhu
 • Pomoc v hľadaní obchodných partnerov
 • Preklady všetkých potrebných dokumentov
 • Preklady obchodných stretnutí
 • Pomoc pri zakladaní firmy v Poľskej republike