REFERENCIE

Pre koho sme už prekladali? Za 10 rokov sme mali tú česť spolupracovať s množstvom zákazníkov - s firmami, súkromnými osobami, vydavateľstvami, štátnymi inštitúciami, občianskymi združeniami, či neziskovými organizáciami. Spolupráca so všetkými našimi zákazníkmi nám robí veľkú radosť a obohacuje nás o nové skúsenosti. Nižšie uvádzame niektorých z našich zákazníkov.
Ďakujeme za príležitosť spolupráce, všetkým našim zákazníkom. Tešíme sa na nových.